null

Ogloszenie VII otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w latach 2015-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

I. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia. II. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej. III. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-11-10T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

I. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia

II. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

III. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo

IV. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć klubowych.

V. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych - treningowych

VI. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie internetowej bazy obiektów publicznych w m.st. Warszawie uwzględniającej dostępność zgodnie z potrzebami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Niecała 2, pok 22 i 24, nr telefonu 22 443 14 54, 22 443 14 89, 22 443 14 50, 22 443 14 45 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: