null

Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2016 - 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 232, nr telefonu 22 443 14 83 lub 22 443 14 51, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-06-24T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 232, nr telefonu  22 443 14 83 lub 22 443 14 51, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: