null

Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w latach 2016-2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ochotnicy w szkole na obszarze objętym Zintegrowanym Programem RewitalizacjiPrzed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pokój nr 107, nr telefonu 22 4433 414 oraz pokój 139, nr telefonu 22 44 33 438, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-09-09T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Ochotnicy w szkole na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji

Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej  Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pokój nr 107, nr telefonu 22 4433 414 oraz pokój 139, nr telefonu 22 44 33 438, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16).

 

Odnośniki:

Załączniki: