null

Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w latach 2015-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego w formie klubu środowiskowego jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ulica 1 Praskiego Pułku 33 pok. nr 216, nr telefonu (22) 773 60 18, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-28T15:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego w formie klubu środowiskowego jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ulica 1 Praskiego Pułku 33 pok. nr 216, nr telefonu (22) 773 60 18, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: