null

Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, pokój 2310, 2311, 2312 nr telefonu 22/44-30-346;-348; -349; -350; od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-11-03T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, pokój 2310, 2311, 2312 nr telefonu 22/44-30-346;-348; -349; -350; od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00)

 

Odnośniki:

Załączniki: