null

Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2015 – 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-21T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.
  2. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Canaletta 2, pok. 103 i 104, tel. (22) 443 14 76, (22) 443 14 86, (22) 443 14 48, (22) 443 14 61, (22) 443 14 66 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: