null

Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2016-2017

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pokój nr 18, nr telefonu 22 443 14 59, 22 443 14 74, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-02-01T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pokój nr 18, nr telefonu 22 443 14 59, 22 443 14 74, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16).

 

Odnośniki: