null

Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pilotażowe działania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, zmierzające do podnoszenia kompetencji cyfrowych. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 232, nr telefonu 22 443 14 51 lub 22 443 14 83, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-06-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Pilotażowe działania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, zmierzające do podnoszenia kompetencji cyfrowych.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 232, nr telefonu  22 443 14 51 lub 22 443 14 83, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: