null

Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2015 - 2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 6-18 LAT W RAMACH LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM PRAGI PÓŁNOC, I TARGÓWKA FABRYCZNEGO. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Profilaktyki Uzależnień, pok. 232 i pok. 12, ul. Niecała 2 nr telefonu (022) 443 14 51, 443 02 32 od 8.00 do 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-05T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

1. PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 6-18 LAT W RAMACH LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM PRAGI PÓŁNOC, I TARGÓWKA FABRYCZNEGO

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Profilaktyki Uzależnień, pok. 232 i pok. 12, ul. Niecała 2 nr telefonu  (022) 443 14 51, 443 02 32 od 8.00 do 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: