null

Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wisła: interdyscyplinarna oferta programowa.Przed złożeniem oferty pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pok. 133, nr telefonu 22 443-01-45, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-07-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Wisła: interdyscyplinarna oferta programowa

Przed złożeniem oferty pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pok. 133, nr telefonu 22 443-01-45, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

   ELEKTRONICZNY GENERATOR WNIOSKÓW 

 

Odnośniki:

Załączniki: