null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofertna realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w 2014 r.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt1. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt2. Leczenie zwierząt, zabiegi profilaktyczne, zakup usług laboratoryjnych, zakup leków, środków opatrunkowych itp.3. Dokarmianie zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących4. Poprawa warunków bytowania oraz zakup akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-16T15:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona środowiska
Informacje dodatkowe:

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
1. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt
2. Leczenie zwierząt, zabiegi profilaktyczne, zakup usług laboratoryjnych, zakup leków, środków opatrunkowych itp.
3. Dokarmianie zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących
4. Poprawa warunków bytowania oraz zakup akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV pok. 412
i 413, nr telefonu 22/443 25 45, 22/ 443 25 83 oraz 22/ 443 25 99 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: