null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2014-2015

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu mieszkania chronionego - treningowego dla osób z niepełnosprawnością złożoną, poruszających się na wózku. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok 24 i 22, nr telefonu 22 443 14 54, 22 443 14 45, 22 443 14 89, 22 443 14 50, 22 443 14 67 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00).

Etap konkursu:
Unieważniony
Termin składania
2014-03-07T15:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu mieszkania chronionego - treningowego dla osób z niepełnosprawnością złożoną, poruszających się na wózku.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok 24 i 22, nr telefonu 22 443 14 54, 22 443 14 45, 22 443 14 89, 22 443 14 50, 22 443 14 67 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00).

 

Odnośniki: