null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. „Solidarności” 90, pok. nr 119), nr telefonu 22 50 48 422, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-04-03T15:00:00
Kategoria konkursu:
Edukacja
Informacje dodatkowe:

Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci  i młodzieży w okresie ferii letnich.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. „Solidarności” 90, pok. nr 119), nr telefonu 22  50 48 422, od poniedziałku  do  piątku  w  godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: