null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinymi systemu pieczy zastępczej w latach 2015 -2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. : Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (Priorytet III, Cel I Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r. oraz Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 przyjęty uchwałą nr LXXI/1845/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013r.).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-07T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

1. : Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (Priorytet III, Cel I Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r. oraz Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 przyjęty uchwałą nr LXXI/1845/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013r.)

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 81, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: