null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 22 59 00 142, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-01-08T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 22 59 00 142, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: