null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Solec 48, pok. 106, tel. (22) 443 14 48, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-17T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Solec 48, pok. 106, tel. (22) 443 14 48, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: