null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w latach 2015-2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę lub w formie łączonej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-01T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Praga – Południe  m.st. Warszawy w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę lub w formie łączonej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy,  pok. 210 i 212), nr telefonu (22 443 - 52 - 54, 22 443 - 53-00 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: