null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2015 - 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym na terenie dzielnicy Wawer jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-28T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym na terenie dzielnicy Wawer jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń pok. 108, I piętro, ul. Żegańska 1, Warszawa), nr telefonów 22 443 68 94, 22 443 68 96, od poniedziałku do czwartku  w godz. 8.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: