null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga - Południe w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do profesjonalistów i mieszkańców Dzielnicy Praga - Południe. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Grochowska 274, p. II, pok. 210 - 212, nr telefonu 22 338-0-210, 22 338-0-262 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do profesjonalistów i mieszkańców Dzielnicy Praga - Południe

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  dla Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Grochowska 274, p. II, pok. 210 - 212, nr telefonu 22 338-0-210, 22 338-0-262 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: