null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w latach 2016 - 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w formie klubu dla młodzieży jako element Lokalnego Systemu Wsparcia. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

Etap konkursu:
Unieważniony
Termin składania
2016-09-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Uzależnienia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w formie klubu dla młodzieży jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 22 443 80 27, 22 443 80 28, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Załączniki: