null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (.)

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców m.st. Warszawy, wspierającej wprowadzenie budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w dzielnicach m.st. Warszawy, obejmującej w szczególności opracowanie strategii kampanii, przygotowanie narzędzi promocyjnych i przeprowadzenie działań edukacyjnych, w tym prowadzenie dyżurów konsultacyjnych w 18 dzielnicach m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Unieważniony
Termin składania
2013-12-18T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców m.st. Warszawy, wspierającej wprowadzenie budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w dzielnicach m.st. Warszawy, obejmującej w szczególności opracowanie strategii kampanii, przygotowanie narzędzi promocyjnych i przeprowadzenie działań edukacyjnych, w tym prowadzenie dyżurów konsultacyjnych w 18 dzielnicach m.st. Warszawy.

Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27 pok. 139, nr telefonu 22 443 34 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki: