null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działal

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zadanie 1. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Zadanie 2. Organizowanie i prowadzenie wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych. Zadanie 3. Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-19T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Zadanie 1. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Zadanie 2. Organizowanie i prowadzenie wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych.

Zadanie 3. Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zadanie I i II - Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Canaletta 2, pok. 103 i 104, tel. (22) 443 14 76, (22) 443 14 86, (22) 443 14 48, (22) 443 14 61, (22) 443 14 66, Zadanie III – Wydział Profilaktyki Uzależnień, ul. Niecała 2, pok. 232, tel. (22) 443 14 62, (22) 443 14 47, (22) 443 14 83, (22) 443 14 84 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: