null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2014-2015

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu mieszkania chronionego - treningowego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózku.Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu internetowej bazy obiektów publicznych w m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-16T15:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:
  1. Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu mieszkania chronionego - treningowego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózku.
  2. Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu internetowej bazy obiektów publicznych w m.st. Warszawie uwzględniającej dostępność zgodnie z potrzebami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
  3. Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację zawodową i/lub społeczną.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok 24 i 22, nr telefonu 22 443 14 54, 22 443 14 45, 22 443 14 89, 22 443 14 50, 22 443 14 67 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: