null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 r

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną i / lub zawodową.Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców m.st. Warszawy. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul.

Etap konkursu:
Rozpatrywany
Termin składania
2013-12-16T15:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:
  1. Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną i / lub zawodową.
  2. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców  m.st. Warszawy.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok 24 i 22, nr telefonu 22 443 14 54, 22 443 14 89, 22 443 14 50, 22 443 14 67 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: