null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2015-2018 w Dzielnicy Targówek Urzędu m.st Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym z obszaru Targówka Fabrycznego, Mieszkaniowego oraz Bródna, jako elementu Lokalnego Systemu WsparciaDziałanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-23T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym z obszaru Targówka Fabrycznego, Mieszkaniowego oraz Bródna, jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia
  2. Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa ul. Kondratowicza 20, pokój nr 409, nr telefonu 22 44 38 741, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: