null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2015 - 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym jako element lokalnego systemu wsparcia.Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie dzielnicy m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-08T15:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym jako element lokalnego systemu wsparcia.
  2. Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie dzielnicy m.st. Warszawy

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w pokoju nr 47 parter, nr telefonu 22 478 60 41, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00- 16.00.

 

 

 

 

Odnośniki:

Załączniki: