null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Wiśniowa 37, pok. 107, tel.: 022 5651914, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-03-14T12:00:00
Kategoria konkursu:
Edukacja
Informacje dodatkowe:

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Wiśniowa 37, pok. 107, tel.: 022 5651914, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: