null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2015 - 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2015-2016.2. Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2015 - 2016.Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-07-10T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

1. Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2015-2016

2. Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2015 - 2016

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych 

w zakresie zadań konkursowych:

­  Katarzyna TWARDOWSKA            – pok. 1139,    tel. 22 44-324-82 

­  Katarzyna KLIMEK                         – pok. 1139,    tel. 22 44-324-70 

­  Marcin NOWOCIEŃ                       – pok. 1139,    tel. 22 44-324-74

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (wymogi formalne):

­  Katarzyna TWARDOWSKA         – pok.  1139,  tel. 22 44-324-82

­  Katarzyna KLIMEK                      – pok.  1139,  tel. 22 44-324-70

­  Marcin NOWOCIEŃ                     – pok.  1139,  tel. 22 44-324-74

 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 oraz 13:00 –15:30.

 

Odnośniki:

Załączniki: