null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Kultury Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Joanna Pawłowska-Koper, nr telefonu 22 443 49 89, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-05-29T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Kultury Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Joanna Pawłowska-Koper, nr telefonu 22 443 49 89, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: