null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy w 2015 r

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek oraz na występującą w rodzinie niepełnosprawność. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Grochowska 274, p. II, pok. 210 - 212, nr telefonu 22 443-52-54, 22 443-53-00 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-07-24T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną  ze względu na wiek oraz na występującą w rodzinie niepełnosprawność.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych   (ul. Grochowska 274, p. II, pok. 210 - 212, nr telefonu 22 443-52-54, 22 443-53-00 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: