null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczacych przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2015-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie klubu środowiskowego jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia. 2.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia. 3.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują zagrożenia związane z uzależnieniami i przemocą jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-06T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie klubu środowiskowego jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia

2.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.

3.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują zagrożenia związane z uzależnieniami i przemocą jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.

4.Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (I piętro, pok. nr 121., nr telefonu  22 44 34 351, 22 44 34 371  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: