null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2015 – 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczejProwadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznejProwadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcęPrzed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-09-10T15:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
  2. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej
  3. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki Uzależnień, pok. 11 i 12), nr telefonu (22 443 57 52, 22 443 57 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: