null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i/lub przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie - skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej wilanowskich placówek oświatowychRealizacja działań podejmowanych na rzecz profilaktyki przemocy wobec dzieciRealizacja programów podnoszących umiejętności wychowawcze kierowane do rodziców/opiekunówSzkolenie kadry pedagogicznej i rodziców/opiekunów w zakresie rozpoznawania przemocy fizycznej i seksualnej dorosłych wobec dziec

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i/lub przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie - skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej wilanowskich placówek oświatowych
  2. Realizacja działań podejmowanych na rzecz profilaktyki  przemocy wobec dzieci
  3. Realizacja programów podnoszących umiejętności wychowawcze kierowane do rodziców/opiekunów
  4. Szkolenie kadry pedagogicznej  i rodziców/opiekunów w zakresie rozpoznawania  przemocy fizycznej i seksualnej dorosłych wobec dzieci  w wieku przedszkolnym (0-6 lat) oraz w wieku wczesnoszkolnym

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (pokój nr 201, 202 nr telefonu 22 116 87 72, 116 87 58, 116 87 57 od  poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: