null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2015-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-16T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówek wsparcia  dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych  dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z  terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, pok. 612/3), nr telefonu (22 4433850 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: