null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Turnusy readaptacyjne dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich.Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, nr telefonu (22) 823-18-93, w godz. 8.00 – 16.00).

Etap konkursu:
Unieważniony
Termin składania
2015-04-14T12:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Turnusy readaptacyjne  dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, nr telefonu (22) 823-18-93,  w godz. 8.00 – 16.00).

Załączniki: