null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w latach 2015 – 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-28T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.
  2. Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

 

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Wiśniowa 37, nr telefonu 22 56 51 925, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: