null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2015-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Bielany jako element Lokalnego Systemu WsparciaProwadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-09-24T14:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Prowadzenie placówek wsparcia  dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych  dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z  terenu Dzielnicy Bielany jako element Lokalnego Systemu Wsparcia
  2. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Żeromskiego 29 pok. 260, pok. 262  nr telefonu 22 37 33 260, 2237 33 262, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: