null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej.Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-01-19T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej.
  2. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 22 59 00 142, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: