null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strony internetowe, system identyfikacji i informowania o organizacji i jej działaniach. Przed złożeniem oferty pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pok. 139, nr telefonu 22 443-34-16, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-07-28T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:
  1. Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych
  2. Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strony internetowe, system identyfikacji i informowania o organizacji i jej działaniach

 

Przed złożeniem oferty pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pok. 139, nr telefonu 22 443-34-16, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

   ELEKTRONICZNY GENERATOR WNIOSKÓW

 

Odnośniki:

Załączniki: