null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla osób pracujących na rzecz organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne.Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „II Warszawski Dzień Różnorodności”.Prowadzenie poradnictwa prawnego oraz psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-02-18T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:
  1. Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
  2. Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla osób pracujących na rzecz organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne.
  3. Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „II Warszawski Dzień Różnorodności”.
  4. Prowadzenie poradnictwa prawnego oraz psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających.

 

Przed złożeniem oferty pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pok. 133, nr telefonu: w sprawach merytorycznych: 22 443-34-78, w sprawach wymogów formalnych: 22 443-34-16; od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00).

 

     ELEKTRONICZNY GENERATOR WNIOSKÓW 


 

Odnośniki:

Załączniki: