null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego).Przygotowanie elektronicznego biuletynu o tematyce równościowej. Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją. Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-04-18T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:
  1. Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
  2. Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub  doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego) .
  3. Przygotowanie elektronicznego biuletynu o tematyce równościowej.
  4. Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją.

Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27 pok. 139, nr telefonu 22 44 33 416, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

 

 

Odnośniki:

Załączniki: