null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2014 r.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizowanie im prez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży Przed złożeniem oferty pracownicy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3), nr telefonu 22 838 01 65, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-30T14:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:
  1. Organizowanie im prez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych
  2. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży

Przed złożeniem oferty pracownicy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3), nr telefonu 22 838 01 65, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: