null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Krucza 6/14a, pok. 10, nr telefonu 22 502 29 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozpatrywany
Termin składania
2013-12-16T12:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:
  1. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Krucza 6/14a, pok. 10, nr telefonu 22 502 29 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: