null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2014 -2016

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 93 i 443 14 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-16T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 93 i 443 14 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: