null

Ogłoszenie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2014 r.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków w pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniach usamodzielnienia na terenie m.st. Warszawy Wspieranie osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, poprzez działania integracyjne dla cudzoziemców Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-16T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:
  1. Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców
  2. Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków w pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniach usamodzielnienia na terenie m.st. Warszawy
  3. Wspieranie osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, poprzez działania integracyjne dla cudzoziemców

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 93 i 443 14 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: