null

Ogłoszenie konkursów po 9 listopada 2015 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie informujemy, że konkurs na wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych (2015-2018) oraz konkurs na wsparcie lokalnych działań mieszkańców (2015-2018) zostaną ogłoszone po 9 listopada 2015 r.

Późniejszy termin ogłoszenia konkursów związany jest  z wejściem w życie Ustawy o zmianie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach  z dn. 5 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 5) Ustawy aby zadanie konkursowe mogło być realizowane zgodnie z nowymi zapisami, ogłoszenie konkursowe musi zostać ogłoszone najwcześniej 9 listopada 2015 r. (Konkursy ogłoszone przed 9 listopada 2015 r., będą musiały być realizowane zgodnie z poprzednimi zapisami Ustawy do końca realizacji zadania konkursowego).

W związku z faktem, iż zmiany w art. 16 były przez warszawski sektor pozarządowy od dawna oczekiwane i pożądane, Centrum Komunikacji Społecznej postanowiło ogłosić wspomniane konkursy po 9 listopada zapewniając tym samym realizacje nowych zadań konkursowych już z zastosowaniem nowych zapisów.

Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zachować ciągłość działań prowadzonych w Warsztacie Warszawskim (udostępnianie przestrzeni na działania mieszkańców i NGO na pl. Konstytucji 4).

Więcej o  konkursach można przeczytać TU.