null

Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2015 -2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy (Priorytet I, Cel III Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r.). Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 81, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-22T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy (Priorytet I, Cel III Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r.)

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 81, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: