null

Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2016-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w formie opiekuńczej - klubu dla młodzieży jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 25, nr telefonu (22) 207-14-37 lub 207-14-18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00).

Etap konkursu:
Unieważniony
Termin składania
2015-10-05T15:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w formie opiekuńczej - klubu dla młodzieży jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 25, nr telefonu (22) 207-14-37 lub 207-14-18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00).

Załączniki: