null

Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie

.Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w latach 2015-2016.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-09-07T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

 

Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w latach 2015-2016.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój 327, 326,
nr telefonu 22/44-30-349, -351, -348,-344, -346 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00.

 

Odnośniki:

Załączniki: