null

Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016–2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„System Wsparcia – Virtualna Warszawa” – prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i/lub społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Niecała 2, pok 11 i 22, nr telefonu 22 443 14 53, 22 443 02 39, 22 443 14 54, 22 443 14 67 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-07-11T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

„System Wsparcia – Virtualna Warszawa” – prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i/lub społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Niecała 2, pok 11 i 22, nr telefonu 22 443 14 53, 22 443 02 39, 22 443 14 54, 22 443 14 67 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: